Anlita en frilansare

"Att tänka på"

Behovet av att outsourca uppgifter/arbete till frilansare och konsulter har ökat explosionsartat under de senaste åren. Stora företag som Facebook, IBM, Paypal samt de flesta startups tar alla hjälp av frilansare för att bygga och växa deras företag.

Att anlita frilansare kan dock vara en mardröm för en köpare. Det är viktigt att man vet vad man ger sig in på och att man vet hur man ska hitta rätt resurser. Varför, när och hur anställer man frilansare? Den här guiden innehåller de 3 viktigaste sakerna man måste ha koll på innan man anställer en frilansare!

1, Varför ska jag anställa en frilansare och vad är fördelarna?

Som köpare är det viktigt att man har gjort någon form av behovsanalys samt att man är medveten om fördelarna med frilansare. Det största fördelarna är:

-KOSTNAD: att anställa frilansare är ett kostnadseffektivt alternativ. De flesta köpare ser besparingar på över 50% i jämförelse med att hitta heltidsresurser. - TILLGÅNG TILL TALANG: plattformar som Simpell.se gör det möjligt att nå ut till en bredare talangpool utanför ditt eget nätverk samt bryter ner geografiska barriärer. - SPECIALISTKUNSKAP: det finns mängder med frilansare som sitter på just den kunskap du letar efter. - FLEXIBILITET: frilansare ger dig möjlighet att snabbt skala upp eller ner baserat på just ditt behov.

2, När ska jag anlita en frilansare?

De flesta köpare brukar anlita en frilansare när de har ont om tid, saknar viss kunskap eller har en tight budget.

3, Hur hittar man rätt frilansare?

Att hitta rätt frilansare kan vara svårare än man tror. Vi har dock sett att de viktigaste komponenterna är följande:

-

TYDLIG UPPDRAGSBESKRIVNING:

vår rekomendation är att alltid spendera lite extra tid och energi på uppdragsbeskrivningen innan första kontakten med en frilansare. Ofta är det uppdragsbeskrivningen som är nyckeln till ett lyckat projekt. Nedan finner du de områden som bör finnas med i uppdragsbeskrivningen: o Vilken typ av projekt behöver du hjälp med? o Vad är det huvudsakliga problemet som du behöver lösa? o Varför måste detta göras just nu? o Vilken typ av kunskap/erfarenhet behövs för att lösa problemet? o Hur ser dina förväntningar ut? o När måste uppdraget vara utfört? o Vad är jag villig att betala för tjänsten? Vad är en realistisk budget?

-

GEOGRAFISK PREFERENS:

det är viktigt att tidigt utvärdera om du har en preferens när det gäller kommunikation och var frilansaren är baserad. Nedan finner du några frågor som du bör fundera på: o Vilket språk vill du kommunicera på? o Vad är en accepterad tidsskillnad? o Kan kulturella skillnader påverka kommunikation och resultat? o Har frilansaren samma syn på kvalitet som dig? o Använder frilansaren samma kommunikationsverktyg som du? o Vill du ha möjlighet att kunna träffa/prata med frilansaren?

-

ANVÄND PÅLITLIGA MARKNADSPLATSER:

det finns en hel del marknadsplatser som matchar köpars behov med diverse frilansares kunskaper. Dock är det ofta svårt att hitta just det man letar efter då många marknadsplatser fokuserar mer på kvantitet än kvalitet. På Simpell.se har man därför fokuserat på att: o det ska vara lätt att hitta en frilansare som erbjuder just det köparen letar efter o hålla ner antalet frilansare och istället alltid säkerställa hög kvalitet o kommunikation mellan köpare och frilansare inte ska vara något hinder

Frilansarbete är inte bara engångsarbete